Valvelasteaed 1. juuli – 31. juuli 2024

Perioodil 1. juuli – 31. juuli 2024 nimetati Kambja valla valvelasteaiaks Tõrvandi lasteaed Rüblik (Aia 3, Tõrvandi,  Kambja vald,  Tartumaa). Valvelasteaia rühmad avatakse Tõrvandi lasteaia suures majas Ringtee 1, Tõrvandi. Kambja Vallavalitsuse korraldus Valvelasteaia AVALDUS Lasteaia kulude vanema poolt kaetava …

KIK-i kalaprojektipäev

„Eriline mekk“

Ühel täiesti tavalisel lasteaiapäeval oli Ritsikate ja Jaanimardikate rühma lastel võimalus saada osa õppeprogrammist „Kalale – õpime ja kokkame“.  Meie vahva õppejuhi Evelini kirjutatud projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute keskus. 

Kala söömine on lastes alati tekitanud veidi eelarvamusi – on lapsi kes söövad kalatoite ja on ka neid kellele üldse „ei maitse“. Sellel päeval oli meie juhendajaks üks igati vahva ja tore Anu, kes alguses jagas teadmisi erinevatest kaladest, millele järgnesid huvitavad tegevused keskustes. Saime mängida ära arvamise mängu, mängida kala – Lottot, visata täpsusviskeid ning ise välja arvutada punkte. Arutlesime, millisel kujul oleme varem kala söönud – milliseid valikuid teevad kala osas poes meie issid – emmed. Edasi viis meid tee lasteaia õunaaeda, kus järgnes juhendaja Anu käe all kala puhastamine ja uurimine luubiga – saime teada, millised elundid on kalale eluks vajalikud ning mil moel käib kalade paljunemine. Lapsed said küsida hästi – hästi palju küsimusi millele saime ka põnevad ja asjalikud vastused. Räimed said laste poolt puhastatud nagu naksti ning sama kiiresti ka jahus paneeritud. Järgnes väga vahva küpsetamise protsess, kus lapsed said nippe pannilabida kasutamiseks, enda ohutuse tagamiseks ning kala maitsestamiseks. Kokkuvõtteks tulid küpsetatud kalad imemaitsvad ning räimerooga maitsesid korduvalt ka need lapsed, kes tavaliselt ennast kalasööjaks ei nimeta. Nagu arvasime ise õpetajatena ning oleme korduvalt kinnitust saanud – kui laps valmistab midagi oma kätega siis on sel miskil hoopis „eriline mekk“. Usume ja loodame, et Ritsikate  lapsed on kala väärtustamisele jälle sammuke lähemal…

Kristi Laan 

Ritsikate rühma õpetaja

Valvelasteaed 1. juuli – 31. juuli 2023

Perioodil 1. juuli-31. juuli 2023 nimetati Kambja valla valvelasteaiaks Ülenurme lasteaia Nurmepesa filiaal Linnavere (Linnavere tee 3, Soinaste küla, Kambja vald).

Kambja Vallavalitsuse korraldus

https://www.torvandilasteaed.ee/wp-content/uploads/2023/01/Valvelasteaiaks-nimetamine-1.pdf

Valvelasteaia AVALDUS

https://docs.google.com/document/d/1_0JjMZ145GO7RXvngH5hvKsIG5TJBYj6zhgDysC6ZGw/edit?usp=sharing

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/404072018007