Valvelasteaed 1. juuli – 31. juuli 2023

Perioodil 1. juuli-31. juuli 2023 nimetati Kambja valla valvelasteaiaks Ülenurme lasteaia Nurmepesa filiaal Linnavere (Linnavere tee 3, Soinaste küla, Kambja vald).

Kambja Vallavalitsuse korraldus

https://www.torvandilasteaed.ee/wp-content/uploads/2023/01/Valvelasteaiaks-nimetamine-1.pdf

Valvelasteaia AVALDUS

https://docs.google.com/document/d/1_0JjMZ145GO7RXvngH5hvKsIG5TJBYj6zhgDysC6ZGw/edit?usp=sharing

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/404072018007

Tule meie kollektiivi !

Tõrvandi lasteaed Rüblik ootab oma rõõmsameelsesse kollektiivi õppejuhti eripedagoogi õpetajaid (põhi- ja asenduskohaga) Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 19. juuniks ene.poder@torvandi.ee Tööle asumise aeg 1. august 2022.