Head lapsevanemad!

Seoses  riiklikult ette antud juhistega võtame lapsi vastu väljaspool lasteaia hoonet. Kui toote lapse lasteaeda, siis lähenege Tõrvandi lasteaed Rüblik hoonele Papli tn ( Päästeameti ja katlamaja!) poolsest väravast. Valverühm asub LIBLIKATE rühmas. Helistage ukse tagant õpetajale, Liblikate rühma nr. …

Riik saatis juhised lasteaedade töö ümberkorraldamiseks

Riik saatis juhised lasteaedade töö ümberkorraldamiseks Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaedade töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega: Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse. Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust. Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool …