E -post: kiilid.lasteaed@torvandi.ee

Mobiil: +372  5620 5369

Õpetaja:

Evelin Pettai

Kristiina Veetamm (laspehoolduspuhkus)

Õpetaja abid:

Heidi Hainsoo

Laura Laube