E -post: kiilid.lasteaed@torvandi.ee

Mobiil: +372  5620 5369

Õpetaja:

Kristiina Veetamm

Liis Lokk

Õpetaja abid:

Heidi Hainsoo