Alates 01. 04. 2024 on Kambja Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete majanduskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa määr ühe lasteaias käiva lapse kohta kuus 7% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palaga alamäärast, mis on hetkel 57.40 eurot.

Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/427042019011

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/404072018007