Tõrvandi lasteaed Rüblik on väikestele Ülenurme valla elanikele avatud olnud 1969. aastast.

Rüblikute lasteaias on alati pandud suurt rõhku rahvuslikkusele, pikaajalistele traditsioonidele, paikkonna eripärale, kunstile ja muusikale. Väga oluliseks peetakse koostööd lastevanemate, teiste Ülenurme valla lasteaedade , Ülenurme Gümnaasiumi, Ülenurme Muusikakooli ja Eesti Põllumajandusmuuseumiga.

Lasteaias on   124 last ja nende eest hoolitsevad 32 töötajat. Aastakümneid on siin rüblikud avastanud  värvide võlu, tutvunud tähtede ja numbrite maailmaga,  kuulanud ja ise näidelnud imelisi muinasjutte, vaadelnud  looduse mitmekesisust, koos vanematega pidanud toredaid pidusid, leidnud uusi sõpru .

Lasteaia õueala on aastate jooksul planeeritud liigirikkaks ja igal aastal istutatakse lasteaia lõpetajate poolt uusi õunapuid. Õueala pakub mitmekesise taimestikuga rikkalikku matrjali looduse tundma õppimiseks ning olemas on ka õuesõppe klass. Rühmadele on pandud loodusest tulenevalt putukate nimed. Lasteaias on  6 rühma:

  • Liblikad
  • Lepatriinud
  • Ritsikad
  • Mesilased
  • Sipelgad
  • Kiilid

Lisaks rühmaõpetajatele viivad tegevusi läbi liikumis- ja muusikaõpetaja,  2 logopeedi ja tervishoiutöötaja.

Leave a Reply

Required fields are marked*