E -post: ritsikad.lasteaed@torvandi.ee

Mobiil: +372  5620 5586

Õpetajad:

Ruth Saar

Kristi Laan

Õpetaja abi:

Tuulike Patrael