Head lapsevanemad!

COVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – nakatumise näitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud ning uusi nakatunuid lisandub pidevalt kõigis vanusegruppides.

Sellest tulenevalt palub Vabariigi Valitsus lapsevanematel ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja -hoidu mitte viia.

Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.

Eriti oluline on tagada lasteaia või -hoiu teenus lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms).

Head lapsevanemad!

Palun jagage meile esimesel võimalusel infot lapse koju jäämise kohta

(eLasteaed.eu kaudu, helistades või saates SMS rühma telefonil, rühma e-posti teel, FB postituse alla) .

Infot töökorralduse ning kohatasu vabastuse kohta saame jagada lähipäevadel. Mida kiiremini info tuleb lastevanematelt lapse lasteaias käimise vajaduse kohta, seda täpsemaid ning kiiremaid otsuseid saame teha! 

NB! Neljapäeval 11.03 ja reedel 12.03 võetakse lasteaiakohta vajavad lapsed vastu oma rühmades ja oma personali poolt.

Jälgige infot eLasteaed.eu-s ja FB gruppides.

Oleme hoitud ja püsime terved !

Juhtkond