Riik saatis juhised lasteaedade töö ümberkorraldamiseks

Riik saatis juhised lasteaedade töö ümberkorraldamiseks

Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaedade töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega:

  • Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
  • Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
  • Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
  • Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
  • Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteaedades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
  • Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
  • Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
  • Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.