Ritsikate rühma lapsed ja lasteaia töötajad esinemas Tartu võimlemispeol „Käänulised teed“

28. mail kell 8.50 -11.30 Ritsikate rühm võimlemispeo proovis
29. mail kell 13.40 võimlemispeo peaproov
kell 19.00 Ritsikate rühma lapsed ja lasteaia töötajad esinemas Tartu võimlemispeol „Käänulised teed“

Ootame kõiki vaatama ja kaasaelama !