Tõrvandi lasteaed „Rüblik” ootab oma meeskonda logopeedi (0,75 ametikohta)

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

e-mailile  ryblik@torvandi.ee hiljemalt 12. augustiks 2019.