Valvelasteaed 1. juuli – 31. juuli 2024

Perioodil 1. juuli – 31. juuli 2024 nimetati Kambja valla valvelasteaiaks Tõrvandi lasteaed Rüblik (Aia 3, Tõrvandi,  Kambja vald,  Tartumaa).

Valvelasteaia rühmad avatakse Tõrvandi lasteaia suures majas Ringtee 1, Tõrvandi.

Kambja Vallavalitsuse korraldus

Valvelasteaia AVALDUS

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/404072018007