Valvelasteaed

2020. aastal on Kambja valla valvelasteaia teenuse pakkujaks Ülenurme lasteaed Nurmepesa. Avaldusi valvelasteaia teenuse kasutamiseks saate rühmaõpetajate käest oma lasteaias. Avaldus tuleb esitada hiljemalt 01.03.2020. Võib saata ka elektrooniliselt digiallkirjastatult e-mailile ryblik@torvandi.ee

Lapsevanema valvelasteaia avaldus (1)