Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakoha taotlemise täpsem teave on leitav vallaveebist aadressil: https://www.kambja.ee/lasteaiakoha-taotlemine

Kambja valla lasteaedadesse saab kohta taotleda lapsele, kelle elukoht on taotluse esitamisel Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kambja vallas. Lasteaeda vastuvõtu taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui eelpool nimetatud tingimus on täitmata.

Küsimuste tekkimise korral palun kontakteeruda e-posti teel marge.maidla@ylenurme.ee

Vastuvõtt ja väljaarvamine

Tõrvandi lasteaed Rüblik teeninduspiirkond on– Külitse alevik, Laane küla, Lemmatsi küla, Lepiku küla, Läti küla, Reola küla, Räni alevik, Soinaste küla, Soosilla küla, Tõrvandi alevik, Täsvere küla, Uhti küla, Õssu küla, Ülenurme alevik.

Lasteaeda vastuvõetavad lapsed

  • Lasteaeda võetakse laps, kelle ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald.

Lasteaiast lahkumine ja lapse lasteaiast väljaarvamine

  • Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus.
  •  Avaldus esitatakse direktorile vähemalt üks nädal enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.
  • Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu terve kalendrikuu eest, sõltumata lasteaiast lahkumise kuupäevast. Toidukulu tasub lapsevanem lapse tegelike toidukordade eest.

Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirja alusel:

  1. lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  2. laps on arvatud kooliõpilaste nimekirja;

Koolikohustuslik laps, kelle vanem ei ole direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteaiast väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, arvatakse lasteaiast välja.

Direktor teeb käskkirja lapse lasteaiast väljaarvamise kohta vanemale teatavaks.