E-post: onnetriinud@torvandi.ee

Telefon: +372 5916 3590

Õpetajad:

Maari Piirsalu

Eliis Unuks

Õpetaja abid:

Gerlyn Haasma